Koboldino - Krasnalka

Vroclavaj koboldoj.

Among Toeko's albums • Koboldo - Krasnal

  Vroclava koboldo - Solulo. --- Wrocławski krasnal Odludek.

 • Informtabulo - Tablica informacyjna.

  Porturista informtabulo troviĝas apud la ĉefa domego de la Universitato. Gardas ĝin koboldo Skermisto. --- Tablica informacyjna dla tudystów znajduje się obok głównego gmachu Uniwersytetu. Pilnuje jej krasnal Szermierz.

 • Kobolado Skermisto - Krasnal Szermierz

  Vroclavo, Pollando. Koboldo skermisto staras apud la konata fontano kun skermisto. --- Wrocław. Krasnal Szermierz stoi obok znanej fontanny z Szermierzem.


 • Koboldo Wrocklik - Krasnal Wrocklik

  Koboldo Wrocklik atendas antaŭ la sidejo de portalo NK - "Nia Klaso". --- Krasnal Wrocklik oczekuje przed siedzibą portalu NK - "Nasza Klasa".

 • Koboldino - Krasnalka

  Koboldino Infanprizorgistino antaŭ la antaŭlernejo en vroclava setlejo Klecina. --- Krasnalka Opiekunka Dzieci przez przedszkolem na wrocławskim osiedlu Klecina

 • Koboldoj drinkuloj --- Krasnale pijacy

  Koboldoj Ogorzałek kaj Opiłek (preskaŭ neeble estas esperantigi iliajn nomojn - ili rilatas al drinkado) enverŝas "Stomakan Amaran De Luxe". --- Krasnale Ogorzałek i Opiłek polewają "Żołądkową Gorzką De Luxe".


 • Koboldoj - Krasnale

  Koboldoj Ogorzałek kaj Opiłek (preskaŭ neeble estas esperantigi iliajn nomojn - ili rilatas al drinkado) enverŝas "Stomakan Amaran De Luxe". --- Krasnale Ogorzałek i Opiłek polewają "Żołądkową Gorzką De Luxe".

 • Koboldo - Krasnal

  Vroclavo, Pollando. Koboldo Budinpolek antaŭ la domo de la konstrufirmao "Budinpol" --- Krasnal Budinpolek przed budynkiem firmy budowlanej "Budinpol".

 • --- Budinpolek -- -

  Vroclavo, Pollando. Koboldo Budinpolek antaŭ la domo de la konstrufirmao "Budinpol". Laŭvizaĝe li estas simpatia uleto. --- Krasnal Budinpolek przed budynkiem firmy budowlanej "Budinpol". Wygląda sympatycznie.


 • Koboldo - Krasnal

  Vroclavo, Pollando. Koboldo Budinpolek antaŭ la domo de la konstrufirmao "Budinpol" --- Krasnal Budinpolek przed budynkiem firmy budowlanej "Budinpol". Po twarzy wygląda na symptycznego facecika.

 • Koboldino - Krasnalka

  Vroclavo, Pollando. Koboldino deĵoras sur la 2-a perono de la vroclava Ĉefa Stacidomo. --- Wrocław. Dyżurna krasnalka na 2-m peronie wrocławskiego Dworca Głównego.

 • Koboldo - Krasnal

  Ankoraŭ unu koboldo-vojaĝanto. Tiu ĉi tre rapidas. --- Jeszcze jeden krasnal-podróżnik. Ten bardzo się spieszy.


 • Koboldo sur valizo - Krasnal na walizce

  Koboldo Vojaĝanto sur sia valizo. --- Krasnal Podróżnik na swojej walizce

 • Koboldo - Krasnal

  Vroclavo, Pollando. Koboldo-vojaĝanto ripozanta sur la valizo. ---- Wrocław. Krasnal-podróżnik odpoczywa na walizie.

 • Koboldo sur valizo - Krasnal na walizce

  Koboldo Vojaĝanto sur sia valizo. --- Krasnal Podróżnik na swojej walizce.


 • Koboldo - Krasnal

  Vroclavo, Pollando. Sur granda valizo antaŭ la Ĉefa Stacidomo ripozas alia koboldo-vojaĝanto. Surskribo sur la valizo informas, ke la renovigo kaj alikonstruo de la teknika strukturo oni faris pere de la fondusoj de Eŭropa Unio. --- Wrocław. Na wielkiej…

 • Koboldo - Krasnal

  Vroclavo, Pollando. Sur herbejo antaŭ la Ĉefa Stacidomo ripozas laca koboldo. --- Wrocław. Na trawniku przed Dworcem Głównym odpoczywa zmęczony krasnal.

 • Koboldo Amulo - Krasnal Miłostek

  KIam mi pasintfoje fotis la koboldon - li estis parte nevidebla pro renovigo de la domfundamento. Nun - en sia tuta belo. --- Kiedy poprzednio robiłem tu zdjęcie - krasnal był cześciowo niewidooczny z powodu prac remontowych przy fundamencie. Teraz - w pe…


301 items in total