Gandhi pri la angla

Lingva imperiismo / Linguistic Imperialism / Impérialisme linguistique

Among Henri Masson's albumsGandhi pri la angla

www.ipernity.com/doc/32119/12858337/in/album/274250 Por pli komforte legi, ne uzu la tro rapidan funkcion "Diaporama", sed iru rekte al la ĉi supre indikita reteja adreso, kaj sur la suba parto de la dekstra panelo de vinjetoj, vi klaku sur la sagon kun pinto dekstren ĉiufoje, kiam vi volas vidi sekvantan bildon (du sinsekvaj sagoj kondukas al la lasta bildo; la sistemo same funkcias ankaũ inverse). Ne hezitu atentigi min pri eventualaj tajperaroj aŭ misaĵoj, sugesti interesajn citaĵojn en rilato kun la temo en la originala lingvo kun Esperanto-traduko, eventuala ankaũ alilingva. Tiuj dokumentoj estas originale faritaj per la enpaĝiga programo "Pages" de Apple (por Mac), poste transformitaj en PDF, kaj fine en JPG. Kompreneble, la hipertekstaj ligiloj funkcias nur por Pages kaj PDF sed ne por JPG. Ili estas riceveblaj laũ simpla peto en "Pages" kaj "PDF" kaj rekte, libere elŝuteblaj en JPG. Alitemaj albumoj estas en preparo. --- Pour lire plus confortablement, n'utilisez pas la fonction "Diaporama", trop rapide, mais allez directement à l'adresse indiquée ci-dessus et, en-bas du panneau de vignettes de la colonne de droite, cliquez sur la flèche avec la pointe à droite chaque fois que vous voulez voir l'image suivante (la double flèche conduit à la dernière image; le système fonctionne aussi en sens inverse).

Gandhi à propos de l'anglais


Gandhi about English


Gandhi pei la angla (2)


Gandhi à propos de l'anglais (2)


Le viol des foules par la propagande politique / La mensa perforto de la amasoj per la politika propagando


(EO/FR) — Eugen Wüster, Aŭstrio/Autriche

Eugen Wüster (1898-1977), fondinto de la terminologio “Konturoj de la lingvonormigo en la tekniko“ (p. 123)

British Council


(EN-EO-FR) Gunboats — Kanonŝipoj — Canonnières

28 items in total