Thierry Salomon's favorite photos

Display photos of:


  • mitterrand-esperanto1981


  • Jules-Verne — sa vie, son oeuvre

    Jules Verne: lia vivo, lia verko Marguerite Allotte de la Fuÿe nevino de Jules Verne. Parizo : S. Kra. 1928. 291 p. P. 240 : "La du viroj pridiskutas la demandon pri Esperanto. Jules Verne estas aprobanto. Li pensas dediĉi volumon al tiu demando kaj opin…

  • Insigno de International Police Association (IPA)

    Insigno de la Internacia Polica Asocio (IPA) fondita en 1950 en Anglio fare de policano Arthur Troop. Lia revo estis amike kaj kamaradece kunigi policanojn en internacia kunlaboro. Ĝia devizo estas en Esperanto : "Servo per Amikeco" Insigne de l'Associat…