skiagraphia

skiagraphia

Posted on 08/19/2015


Photo taken on October 15, 2014


Location


See also...

Early Photography in Romania Early Photography in Romania


Photos trouvées Photos trouvées


History in Photos History in Photos


Old Photographs Old Photographs


old photos old photos


See more...

Keywords

antique
vintage
photograph
București
early photography
România
Romania
Bucharest
albumen print
church
Podul Mogoșoaiei
Mahalaua Scorțarului
chapel
paraclis


Authorizations, license

Visible by: Everyone
All rights reserved

660 visits

Photos with the keyword: early photography

București: Schitu Măgureanu | Bucharest: Măgureanu hermitage

București: Schitu Măgureanu | Bucharest: Măgureanu hermitage 

albumen print on cardboard, 100 x 140 mm
unidentified photographer, ca. 1860-1880
entry number: afc.2014.02

This is a rare and somehow problematic view of 19th c. Bucharest. The church standing in the centre of the photo is undoubtedly documented by a similar photo by Eduard Pesky (ca. 1870-80, preserved at the Library of the Romanian Academy) and a watercolor by Amedeo Preziosi (1868, National Museum of Art in Bucharest). In recent literature, however, one finds conflicting identifications of this small edifice, fueled by the near-homonymy of two historical churches of Bucharest:

- Măgureanu’s Church (Biserica Măgureanului), once standing near the southern end of Mogoșoaia’s Road (Podul Mogoșoaiei, today Calea Victoriei), in the so-called ”quarter of the carpet maker” (mahalaua Scorțarului) and

- the Măgureanu Hermitage (Schitu Măgureanu), built near the northern outskirts of what was to become the Cișmigiu Garden, eventually giving its name to the “quarter of the Măgureanu Hermitage” (mahalaua Schitu Măgureanu.

Only adding to the confusion, both were built around the mid-18th century (1761, 1751-3 respectively) in late Brancovan style and both were demolished around 1881 – with the notable difference that the Măgureanu Hermitage was immediately rebuilt in late 19th century style and still stands today, while Măgureanu’s Church gave way to an unnoteworthy square near the end of Calea Victoriei.

So it is that Pesky’s photograph has associated with Măgureanu’s Church (on what evidence, I don’t know at this point), while Preziosi’s watercolor has been usually identified as the Măgureanu Hermitage. Long story short, none of the known historical plans of Bucharest can account by itself for all the elements visible in these three images, but the structure of the street network and its relation to the church make the second option – that of the Măgureanu Hermitage – almost certain.

This is only a preliminary publication of the photo; a well-documented historical analysis will soon accompany its ”début”. Please let me know if you would like to share it elsewhere. My thanks go to arch. Costin Gheorghe for his feedback on the topography of Bucharest.

***

hârtie cu albumină pe suport de carton, 100 x 140 mm
fotograf neidentificat, cca. 1860-1880
nr. de identificare: afc.2014.02

Acesta este un unghi rar fotografiat și întrucâtva problematic al Bucureștilor sec. al XIX-lea. Biserica din centrul fotografiei este în mod cert documentată într-o fotografie realizată de Eduard Pesky (cca. 1870-80, Biblioteca Academiei Române) și într-o acuarelă de Amedeo Preziosi (1868, Muzeul Național de Artă al României). Cu toate acestea, în bibliografia recentă apar identificări contradictorii ale acestui mic lăcaș de cult, cauzate de cvasi-omonimia a două biserici bucureștene:

- biserica Măgureanului, situată în apropierea capătului sudic al Podului Mogoșoaiei, în mahalaua Scorțarului

- biserica Schitu Măgureanu, construită în apropierea limitei nordice a zonei mlăștinoase ce avea să devină Grădina Cișmigiu, dând ulterior numele unei mahalale Schitu Măgureanu.

Confuzia e încă sporită de faptul că ambele au fost construite către mijlocul sec. al XVIII-lea (1761, respective 1751-3) în stil brâncovenesc târziu și ambele au fost demolate către 1881 – cu diferența notabilă că Schitu Măgureanu a fost imediat reconstruit în stil eclectic și a supraviețuit până azi, în vreme ce biserica Măgureanului a cedat locul unui scuar nememorabil și str. I.C. Filitti.

Așa se face că fotografia lui Pesky a fost asociată cu biserica Măgureanului (pe ce bază nu știu încă), în vreme ce acuarela lui Preziosi a fost îndeobște identificată ca Schitu Măgureanu. Pe scurt, nici unul dintre planurile cunoscute ale Bucureștiului nu clarifică toate elementele vizibile în aceste trei imagini, dar structura tramei stradale și relația acesteia cu biserica fac ca a doua variantă – cea a Schitului Măgureanu – să fie aproape sigur cea corectă.

Aceasta este doar o publicare preliminară; o analiză istorică bine documentată îi va acompania în scurtă vreme ”intrarea în societate”. Vă rog să mă anunțați dacă doriți să o preluați pe alte pagini. Îi mulțumesc arh. Costin Gheorghe pentru ajutorul său în materie de topografie urbană.

Alan Mays, Christine Boes-Schiller, * Ren.Art * have particularly liked this photo


Comments

Sign-in to write a comment.