shepuppy's documents

shepuppy does not post any docs yet.