cheyenne's documents

cheyenne does not post any docs yet.