Glenn Bautista's documents

Glenn Bautista does not post any docs yet.