Prezidantino de la klubo kiel helpantino dum la UKo | Předsekyně klubu jako pomocník v průběhu kongresu

23.-30.7. 101a Universala Kongreso en Nitra | 101.Světový kongres esperanta v Nitře

Among Klubo de amikoj de Esperanto en Svitavy's albumsPrezidantino de la klubo kiel helpantino dum la UKo | Předsekyně klubu jako pomocník v průběhu kongresu


Honora prezidantino kun ŝia amikino | Čestná předsedkyně se svojí kamarádkou


Prezidantino antaŭ la kongresejo | Předsedkyně před hlavním sídlem kongresu