• Pupteatraĵo "Vivo de Zamenhofo"

  de pupteatra grupo de Anne Sofie Robinson el Svedio 3a parto - interparolo de fianĉino Klara Silbernik kun sia patro kaj de s-ro Silberlnik kun sia estonta bofilo Ludoviko Zamenhof Fonto: http://www.youtube.com/watch?v=jReTo4EBP rE

 • Edmond Privat - Vivo de Zamenhof, 3a eld. 1946


 • "Unua libro" - la unua lernolibro de Esperanto

  aperinta en Varsovio 26.7.1887 origine en la rusa versio, sekvate en la aliaj lingvoversioj pli detalaj informoj (inkluzive retligilojn al la kompleta teksto de la libro): http://eo.wikipedia.org/wiki/Unua_Libro


 • Antaŭ naskiĝdomo de Zamenhof

  "Esperantistoj antaŭ la naskiĝdomo de d-ro Zamenhof" (1929) - tiun ĉi interesan fotofilmeton mi trovis en Youtube ĉe evidente neesperantista uzanto Tomek Wisniewski (kun uzantnomo bagnowka7), aperiganta materialojn pri historio de la urbo Bjalistoko. Ku…

 • Zamenhof-Kongresaj paroladoj

  7 paroladoj ĉe Universalaj Kongresoj kaj 4 aliaj. Kompilis Aleksander Korĵenkov. Jekaterinburg: Sezonoj, 1995. 64 p.

 • La 5a UKo en Barcelono 1909

  Fonto: http://www.youtube.com/watch?v=ny5HyG9u5 jc Uzanto: http://www.youtube.com/user/danikortijo


 • Nitobe Inazo

  Nitobe Inazo (vidu http://eo.wikipedia.org/wiki/Nitobe_Inaz o), ĝenerala vicsekretario de Ligo de Nacioj klopodis pri starigo de lingva egaleco kaj justeco en tiu ĉi organizo. Lia portreto nuntempe troviĝas sur kvinmiljena bankbileto . Li partoprenis kiel…

 • Teatraĵo dum UK 2011

  "Dek tagoj de kapitano Postnikov" - laŭ la romano de Mikaelo Bronŝtejn "Reveno de heroo" - pri tre kontraŭdira kaj longe tabua karisma rusa esperantisto, dufoje kondamnita pro spionado (kaj kontraŭ Rusa imperio, kaj kontraŭ Sovetunio) (vidu http://e…

 • UK-oj 1905-2010

  Kronologia fotoskizo de ĉiuj ĝisnunaj Universalaj Kongresoj. Kun muziko de Ĵak Le Puil. Pretigis Bjalistoka E-Societo fonto: http://www.youtube.com/watch?v=nHIY3MYW1 OU


 • Václav Havel kun esperantistoj

  Vaclav Havel ne nur estis Alta Protektanto de la UK de Esperanto en Prago, sed ankau interisiĝis pri Esperanto. En septembro 2008, dum la Ekonomia Forumo en Krynica (Pollando) vizitis la E-standon de EEU kaj Andreo Sochacki faris la komunan foton de Vacla…

 • G.Handzlik kiel Zamenhof

  Eta fragmento el monoframo pri d-ro Zamenhof, prezentita de konata "bardo sen barbo" Georgo Handzlik el Pollando la 9-an de oktobro 2009 dum la Konferenco de Ĉeĥa E-Asocio en Svitavy - en Kultura salonego de la Domo de Ottendorfer (sidejo de la Esperanto…

 • Bona Espero

  Mallonga intervjuo de Roman Dobrzynski kun geedzoj Grattapaglia, kiuj gvidas la infankomunumon Bona espero en Brazilo eo.wikipedia.org/wiki/Bona_Espero La video estas specimeno el la filmo "Esperanto - la centjara" el 1987. fonto: www.youtube.com/watch…


 • R.Dobrzynski - Bona espero - idealo kaj realo

  katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=8069 en knihabonaespero.cz vi povas trovi senpage elŝuteblajn tradukojn de la libro al la diversaj lingvoj !! Ni invitas vin al vizito kaj legado!

 • Ora Bona espero (DVD)

  katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=8805

 • Verda stelo kun naskiĝtafa kuko

  Omaĝe al 125jariĝo de Esperanto fonto: www.clker.com/clipart-green-cake.html


 • 125 jaroj de Esperanto - multkolora afiŝo

  fonto: Facebook, grupo Esperanto

 • Esperanto estas lingvo uzata plurmaniere

  La 3-a parto de la 6parta DVD Esperanto estas ... eldonita de E@I fonto: www.youtube.com/watch?v=KpOawEoir_g kie vi povas elŝuti ankaŭ ceterajn partojn en diversaj lingvoj

 • OSIEK-Konferenco en regiona televido

  Konferenco de OSIEK, kun ĉi-jara temo "Sci-fi kaj robotoj" okazis 14.-20.7.2012 en Svitavy. Aperis pri ĝi interrete ĉeĥlingva sepminuta televida riporto, elŝutebla ankaŭ el Youtube. Apartan artikolon pri la aranĝo kaj fotogalerion ni pretigas. En la vide…


75 items in total