Katolika Sento's documents

KATOLIKA SENTO N°1/2010

-Leviĝu, Eklezio en Afriko, familio de Dio! Alzati, Chiesa in Africa, famiglia di Dio! -Se vi volas kulturi la pacon prigardu la kreitaron -Bonfara Katedralo -La bonfarado de CER-ES realigita lastatempe en la diversaj afrikaj landoj Le opere del C…


- 254 visits


KATOLIKA SENTO N°5/2010

-63a IKUE-Kongreso - 100 jaroj de I.K.U.E. -El la homilioj de mons. Balconi -Katolika Esperanto-movado en Italio -Leteroj al la redaktejo -Giovani concorrete -77a Congresso della federazione Esperantista Italiana -Quote e norme associative anno…


- 213 visits


KATOLIKA SENTO N° 4/2010

-24a UECI-Kongreso -«Sinjoro, al kiu ni iru? - Nur Vi havas vortojn de eterna vivo» «Signore, da chi andremo? - Tu solo hai parole di vita eterna» -La Paroĥestro de Ars -Multe da dankoj -Leteroj al la redaktejo -Informoj el la lokaj grupoj -Gio…


- 251 visits


KATOLIKA SENTO N°3/2010

-Pastro Duilio Magnani -Kroniko de la funebra rito/ Cronaca del rito funebre -Lia spirita testamento/ Il suo testamento spirituale -Mesaĝo de la prezidanto de IKUE/Messaggio del presidente dell'IKUE -Messaggio del segretario generale dell'IKUE -Co…


- 227 visits


KATOLIKA SENTO N°2/2010

-S.ta Pasqua 2010 - S.kta Pasko 2010 -La Bonfarado de CER-ES realigita lastatempe en la diversaj afrikaj landoj: -Le recenti realizzazioni del CER-ES in diversi paesi africani: -Rep.Dem. del Congo - D.R. Kongo -Benin - Benino -Burundi - Burundo…


- 246 visits