Maria Mickle's favorite photos

Display photos of:


 • dokąd mnie prowadzisz ?


 • Beskid Niski


 • Na grani Pieninek • Cerkiew św. Jana Ewangelisty w Muszynce

  Dawna greckokatolicka cerkiew pochodząca z XVIII w. Obecnie kościół rzymskokatolicki.

 • Cerkiew św. Mikołaja w Hoszowie


 • Lutina - stacja drogi krzyżowej • Rozdziele

  Dawna murowana cerkiew p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny(obecnie kościół rzymskokatolicki). Charakteryzuje ją nietypowa dla zachodniej Łemkowszczyzny architektura.

 • Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Gładyszowie

  Świątynia greckokatolicka została wzniesiona w latach 1938-1939 przez huculskich cieśli. Po wysiedleniu ludności łemkowskiej z tych terenów, cerkiew stała się własnością państwa i do 1985 r. była użytkowana przez miejscową parafię rzymskokatolicką. Wtedy…

 • Laguna Balos, Kreta • Poranek w Pieninach


 • W październikowym lesie


 • Krater w Wyżnych Rużbachach

  Jedna z głównych atrakcji uzdrowiska Wyżne Rużbachy na Słowacji. Trawertynowe jeziorko zwane Kraterem o średnicy 20 m i głębokości 3 m. Woda mineralna o temperaturze 23 stopni C sprawia, że krater zimą nie zamarza.


 • jesień za kratami


 • Pieniny


 • Cerkiew św. Kosmy i Damiana w Piorunce

  Dawna greckokatolicka cerkiew łemkowska, obecnie kościół rzymskokatolicki. Ikonostas z przełomu XVII i XVIII w. jest prawie w całości oryginalny. Ciekawym malowidłem w ikonostasie jest portret łemkowskiego pasterza na tle panoramy górskiej. Jest to rzadko…


 • kapliczka w Ożennej


 • widok z Palenicy


 • Piękna Pani z Kwiatonia

  Dawna cerkiew greckokatolicka św. Paraskewy w Kwiatoniu stanowi dla mnie modelowy i najpiękniejszy przykład drewnianego budownictwa cerkiewnego na całej Łemkowszczyźnie. W 2013 roku została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.


6604 items in total