Kongresoj

68a Hispana Kongreso kaj 14a Andaluzia Kongreso de Esperanto. Malago 2a - 5a julio 2009.

Kongresoj

Junaj malagaj geesperantistoj en la Kongresejo.

Kongresoj

Prezentado de Malago kiel Eŭropa Ĉefurbo de Kulturo, far s-ro Martín del Pozo, konsilanto de la Malaga Magistrato.

Kongresoj

Prezentado de la verko "Platero kaj mi" far Miguel Gutiérrez Adúriz, tradukinto el la originala "Platero y yo", de la fama andaluza verkisto Juan Ramón Jiménez.

Kongresoj

Prelego de Luís Serrano pri "Solidareco"

Kongresoj

Perla Martinelli omaĝas al William Auld per la prezento de lia verko "La infana Raso".

Kongresoj

Prelego de José María Salguero pri "Instruado de Esperanto en Gimnazioj. Programo Comenius".

Kongresoj

Prelego de Aŭgusto Casquero pri "La Ĉina eduksistemo".

Kongresoj

Prelego de D-ro Wolfgang Gunther pri "Esperanto - ekologiaj, ekonomiaj kaj sociaj argumentoj por neŭtrala internacia lingvo".
30 items in total