La Eŭropa Komisiono ene de la 7-a serĉ-programo (2007-2013) vokas al propono por studo pri "Vehiklaj lingvoj en eŭropo en la erao de globaliĝo: historio, politiko, praktiko". Ĉi tiu voko ŝajnas al mi defio al esperantistaj spertuloj por ke ili organizu sin kaj montru la efikon de esperanto.

Post tiom da malagrablaj sperto pri EU kaj esperanto, ĝi povas esti provo ĉu montri akcepton por klarigi la eblecojn de esperanto, ĉu montri ke la esperantistoj eĉ ne sukcesus organizi tian proponon... Finfine la efiko povus esti montri ke la angla bone funkcios kiel lingua franca!

Mi pretas kunlabori kun aliaj universitatoj por propono - mi povus kunlabori el la socia-ekonomika vidpunkto, sed ni bezonus iu(j)n spertulo(j)n pri lingvistiko (aŭ proksima temo) por gvidi la proponteamon... la limdato estas januaro 13-a!

Ligoj kaj originala teksto (angle):

rp7.ffg.at/upload/medialibrary/h_ct_200901_en.pdf

ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/wp/cooperation/ssh/h_wp_200901_en.pdf

SSH-2009 - 5.2.1. Vehicular languages in Europe in an era of globalisation: history, policy, practice

Europe has a vast diversity of languages with very differing numbers of speakers. In the past, several languages have fulfilled the function of vehicles for communication between members of different language communities in Europe. The aim of the research topic is to determine the effects the use of a vehicular language has had on social, economic, cultural diversity and cultural life, and to examine the potential and limitations as well as the advantages and disadvantages of the use of a lingua franca for communication in Europe in an era of globalisation. Research should address the implications of the use at present, of a given language as a tool for communication in multilingual societies, and could investigate such phenomena as power and identity. It should look at the effects of the use of a common language on different fields of life (politics, economics, culture, society, education, media and science), and examine to what extent processes such as advances in communication technology, and globalisation favour the use of a lingua franca. It should consider the desirability or otherwise of the introduction of new language policies, and their compatibility with the promotion of multilingualism in Europe. Comparative research examining linguistically diverse communities outside Europe where monolingual communication practices are common would be welcomed.

Funding scheme: Collaborative project (small or medium-scale focused research project)