Ĉina Valentena Festo

 

Hodiaŭo estas ordinara kaj ĉiutageca, sed por ĉinoj ĝi estas neordinara, ĉar hodiaŭ estas ĉina Valentena Festo, kiun en Ĉinio oni nomas Qixi [Ĉiŝi] Festo.

 

Qixi Festo havas belan legendon, kiu koncernas amon. Antaŭ longlonge, laŭ la legendo, estis saĝa kaj modesta junulo en iu vilaĝo. Pro frua forpaso de la gepatroj li povis kunvivi nur kun siaj frato kaj bofratino. La bofratino estis kruela, ofte suferigis lin kaj devigis lin multe labori. Iun tagon, la bofratino postulis, ke li iru por paŝti naŭ bovojn, sed ke kiam li revenos, li devu havi dek.

 

La junulo, nomata Knabobovisto, paŝtis siajn bovojn, kiam Teksistino kaj aliaj feinoj el la Ĉielo nun sin amuzis surtere kaj sin banis en rivero. Sub helpo de maljuna bovo Knabobovisto konatiĝis kun Teksistino, kaj ili koramiĝis unu al la alia. Teksistino elŝteliĝis el la Ĉielo en la hommondon kaj fariĝis edzino de Knabobovisto.

 

Post geedziĝo, Knabobovisto kulturis, Teksistino teksis. Ili feliĉis en profunda amo kaj baldaŭ havis filon kaj filinon. Sed tiun ĉi aferon eksciis la reĝo de la Ĉielo kaj li ordonis, ke reĝino venigu Teksistinon al la Ĉielo.

 

Ne ekzistis vojo al la Ĉielo, kvankam Knabobovisto deziris suriri. La maljuna bovo tamen diris al li, kiam mi mortis, vi faru ŝuojn el mia haŭto, kaj surportu ilin, vi povos iri al la Ĉielo. Li tion faris, kaj kun siaj gefiloj li apenaŭ kaptis Teksistinon, sed tiam la reĝino elprenis oran harpinglon el sia hararo kaj svingis ĝin en aero, tuj aperiĝis rivero kun torentaj ondoj (t.e. la Lakta Vojo), kiu apartigis Knaboboviston disde Teksistino. Krom plorado ili nenion povis fari. Ilia firme neŝancelebla amo kortuŝis pigojn. Mil kaj mil da pigoj alflugis kaj formis Pigan Ponton. Tiel finfine Knabobovisto povis intervidiĝi kun Teksistino sur la ponto. Pro tio la reĝino permesis, ke ili povu renkontiĝi sur la Piga Ponto en la sepa vespero de la sepa lunkalendara monato en ĉiujaro en la galaksio.

 

De tiam, en la sepa vespero de la sepa lunkalendara monato en ĉiujaro amantinoj kaj amantoj amasiĝas antaŭ floroj kaj sub la luno por serĉi Knaboboviston kaj Teksistinon sur la Piga Ponto kaj por preĝi, ke ili havu lojalan amon kaj feliĉan vivon. Tiel ni havas Qixi Feston en Ĉinio.

 

Okaze de tiu ĉi tago mi bondeziras al vi ĉarman amon kaj feliĉan geamikiĝon, sincere kaj kore.