Kun granda ĝojo mi alŝutis tiun ĉi broŝuron, kiun mi verkis. Mi bone scias, ke ĝi estas modesta en la preso, tamen sincera kaj amika en la enhavo. Mia vojaĝo en Japanio, precipe mia restado ĉe japanaj esperantistoj donis al mi tiel fortan impreson, ke mi devas ion skribi. Do mi havis mian skribaĵon, kiu aperis ĉin-esperante en la Ĉina Esperanta Forumo. Tute eksder mia atendo, ĝi kaŭzis granda sensacion ĉe la legantoj. Multaj retejoj transaperigis ĝin, multaj retanoj laŭdis ĝin… kaj la Ĉina Fervojista Esperanta Asocio eĉ volonte finance helpis min kaj eldonis ĝin en la formo de libreto. Mi estas kontenta, ke mia unua libro rilatas ĝuste al Japanio kaj ties esperantistoj. Tio estas atesto pri la amikeco inter Ĉinio kaj Japanio kaj kara memoraĵo inter mi kaj japanaj esperantistoj.

Ĉi tie mi devas danki al mia mentoro 85-jarojn aĝa, sinjoro Li Sen, kiu estas prezidanto de la Ĉina Fervojista Esperanta Asocio, kaj ankaŭ estas redaktoro kaj financa helpanto de mia libreto.