Karaj geamikoj el Ipernity,

Mi preparas skribi disertaĵon pri ĉina E-movado. Por tiri profiton el viaj spertoj ĉi-rilataj mi petas, ke vi helpu min por la jenaj demandoj:

Se vi estas izolita, kiel vi aktivas por Esperanto? Kaj kiamaniere vi kontribuas al la evoluo de Esperanto?

Se vi estas klubano, ĉu vi povus prezenti, kiel via klubo funkcias? Ĉu ĝi havas laboran planon por jaro, sezono aŭ monato? Se jes, mi petas, montru la planon.

Se vi estas kunordiganto de iu organizaĵo, kiel vi gvidas kaj vigligas ĝin?

Kiam vi kolektiĝas, kion vi faras ĝenerale?

Eble vi spertis alilokajn kaj aliulajn okazojn, kiuj vin forte impresis, do dividu tiujn al mi, mi petas.

Estas bonvenaj ĉiuj proponoj, sugestoj, konsiloj kaj elpensoj.

Viaj respondoj meritas valoron, eble ne nur por mi. Mi elkore antaŭdankas.