Ekde morgaŭ la Printempa Festo komenciĝos en Ĉinio. Ĝi estas la plej grava tradicia festo por la ĉinoj. En la baldaŭ venonta jaro la festo iros de la 1-a ĝis la 15-a de la unua monato 2008 laŭ la ĉina lunkalendaro (de la 7-a ĝis la 21-a de februaro 2008 laŭ la Gregoria kalendaro). Kial jarkomenco okazas tiam, kiam frostiĝas? Ĉar tiam niaj kamparanoj restas en morta sezono de agrokulturaj laboroj, ĝuste koincida kun la komenco de printempa sezono.

En la Printempa Festo oni devas eksplodigi petardojn. Tia ago celas forpeli diablojn kaj bonvenigi feliĉon. Laŭ legendo, en la antikveco vivis en profunda montaro kruela monstro en homa figuro. Je ĉiu jarfino ĝi eliras persekuti homojn kaj brutojn. Sed ĝi timas lumon kaj bruon. Kaj tial oni eksplodigas petardojn por fortimigi la monstron kaj havigi pacon -- feliĉon.

Tiam ĉiuj familioj havas la kutimon glui sur pordo bildojn de imponaj pordodioj kaj printempajn versparojn. La bildoj kun pordodioj rolas kiel pordogardistoj, kiuj gardas ĉe la pordo la familianojn kontraŭ ĉiuj malbonaĵoj. La versparoj kun bondeziroj por la nova jaro celas bonvenigi al la familianoj ĉiujn bonaĵojn.

Ĉar la Printempa Festo daŭras dum longa tempo, oni povas aranĝi multegajn aferojn. Ekzemple: ĉiuj homoj, ĉu viroj aŭ virinoj, ĉu infanoj aŭ maljunuloj, ĉu milionuloj aŭ preskaŭ-nululoj sin vestas entute novaj; laŭvice oni manĝas abunde ĉe siaj parencoj kaj amikoj; oni vizitas proksimulojn kun donacoj; oni eliras promeni kun siaj familianoj aŭ amikoj, trastratumi, ludi tamburade aŭ leondance, spekti cirkaĵojn aŭ ĵonglaĵojn; infanoj estas la plej feliĉaj, kiuj nur ludas kaj ridas sen nenion fari; maljunuloj estas la plej ĝojaj, ĉar ĉiuj familianoj nun restas en la hejmo; -- mi ne povas listigi ĉiujn. Sed la plej grava el tiuj estas novjara saluto inter homoj.

Nun mi adresas mian grandan saluton al vi, ĉiuj amikoj tra la mondo sojle de la Printempa Festo:

Feliĉan Printempan Feston!