Dek Klasike Honestaj Paragrafoj

 

1. Se vi renkontas almozulon, kiu petas monon, donu al li iom da manĝaĵo; kiu petas manĝaĵon, donu iom da mono.


2. Ne vivtenu konkubinon, sed kaŝe financu kelkajn mizerajn lernantojn en montaro, se vi havas kroman monon. Ne sciigu, kiu vi estas, alie, al vi estos embaraso, kiam ilin vi renkontos. Sed vi nepre sentu en vi komforton pli bonan ĉe la financatoj ol ĉe la konkubino. Se vi elkore volas vivteni iu-inon, do ne gravus – faru mikse aferojn la bonan kaj la malbonan, ĉar homo en si mem estas miksitaĵo.


3. Aĉetu laŭ via plejeblo, ne marĉandu, se vespere vi renkontas ĉe-stratan vendiston, ĉar la vendataĵo ne multe kostas. Kiu volus stand-umi vespere en tiel malvarmega vetero, se lia familio ne restas en mizereco?


4. Se vi renkontas studentojn, precipe mezlernantojn kaj knabinojn, kiuj subtenas al si la lernadon  per vendo de io ajn, do aĉetu laŭ via eblo. Se ŝia familio estas en bona situacio, ŝi ne havus kuraĝon perlabori monerojn. Donu al ŝi iom da kuraĝo!


5. Se vi trovas monujon, serĉu la perdinton. Se al vi reale mankas mono, restigu al vi la monon kaj telefonu al la perdinto, dirante, ke vi trovis la monujon en necesejo. Redonu kreditkarton, identeckarton kaj stir-ateston al li, kiu tiam ne gravigas la monon ĝenerale. Notu lian adreson en via notlibro kaj redonu al li la monon kun peto de lia pardono, kiam vi riĉiĝos, 


6. Se vi renkontas devojiĝanton, kiu pridemandas al vi celatan lokon, kaj se vi ĝuste scias ĝin, do propra-move sciigu al li. Ne sentu vin honta, neniu ridas je vi.


7. Se vi renkontas infanon aŭ maljunulon devojiĝantan, akompanu lin hejmen, kiam vi povas; se ne, akompanu lin en veturilon por ke li revenu hejmen aŭ al policejo; se li havas telefonilon en sia hejmo, telefonu al lia familiano kaj poste foriru – ĉiuokaze al vi ne mankas tiuj moneroj por la telefonado.


8. En vespero kun vetero pluva aŭ neĝa, se vi renkontas vendiston de legomoj, aŭ fruktoj, aŭ novaĵpaperoj, kiu ne volas reveni hejmen pro la neelvendaĵo, aĉetu la restaĵon, kiam vi povas; se ne, aĉetu almenaŭ unu porcion por ke li revenu hejmen kiel eble plej frue. Sed por vi estas tutegale, ĉu manĝi tion aŭ alion, ĉu legi tiun aŭ aliun.


9. En aŭtobuso, se vi renkontas malfortulon kiel gravedulinon, cedu al ŝi vian sidilon neevidente, nerimarkinde kaj stariĝu tiamaniere, ke vi baru aliajn per via korpo por ke ŝi povu sidiĝi. Kaj poste vi deiru iom foren, ŝajnante elaŭtobusiĝi. Se vi ne povas deiri pro densa homamaso, kaj ŝi esprimas al vi dankon, vi redonu al ŝi vian rideton.


10. Se vi ŝatas legi, bonvolu viziti al mia spaco kaj restigi ion tie.