Vaak hebben we moeite om ons aan regels te houden. Beperkingen remmen ons af in het geen wat we willen doen. Liever zouden we vrij zijn in ons doen en laten, in ons werk, in school en ga maar door. Regels willen we het liefst zo ver als mogeljk buigen en soms zelfs breken. Omdat ze ons beperken vergeten we vaak de functie ervan. Over regels valt te discussieren. Over het nut ervan en de redelijkheid. Als we maar inzien dat we niet aan ons lot zijn overgelaten, wat zonder kaders wel het geval zou zijn. 

Iedereen heeft richtlijnen nodig. We zoeken altijd grenzen op en soms verleggen we ze. Maar zonder grenzen zou het een puinhoop worden en zou ons plezier weg zijn. Ergens weten we dat we het liefst zoveel mogelijk vrijheid willen hebben binnen veilige kaders. Soms moeten we dankbaar zijn dat iemand een grens voor ons trekt en ons tot een halt roept. Want vaak merken we dat we dat zelf niet goed kunnen of durfen. Er is tegen in te gaan, als je je plaats maar weet. God is liefde. 
X-quse