Saŭno estas por finnoj tre kara loko.Ni havas kvin saŭnojn, el kiuj unu estas en la urba loĝejo, du ĉe la arbara dometo Kiviharju Nova saŭno ĉe arbardometo kaj unu ĉe la ĉelaga dometo en Kivijärvi. Surborda saŭno En jena bildo estas nia fumsaŭno (pli ol 100 jarojn aĝa), en kiu ne troviĝas fumtubo. Fumsaŭno Dum la hejtado, kiu daŭras tri horojn, la fumo foriras tra truo en vando (räppänä) kaj el la duonmalfermita pordo. Post la hejtado oni fermas la pordon kaj la vandotruon, kaj la saŭno pretiĝas dum unu horo (siintyy). Post tio oni ĵetas akvon sur la ŝtonojn de iaspeca forno (kiuas) kaj jam la saŭno estas preta por banado. La temperaturo estas proksimume 100 gradojn Celsiajn. La du aliaj saŭnoj estas daŭre varmigeblaj; estas multe pli facile varmigi ilin, sed la varmo (löyly) ne estas same bongusta. Per betula vergofasko (vasta) oni batas sin dum la saŭnado. Betulofaskoj El la surborda saŭno oni dum la saŭnado iras naĝi en la lago. Surborda saŭno Vintre oni povas ankaŭ turniĝi iam en la neĝo.

Fumsaŭno