Kiel ĉiun duan lundon, jam spekteblas sekva parto de la Esperanto-televido el Bjalistoko. Ĝi estas iom escepta - anstataŭ promesitaj filmeroj i.a. pri Supraśl ni decidis pli longe montri al vi raporteton pri la 93-a UK en Roterdamo. Ene spekteblas i.a

- paroloj de la estraranoj de UEA
- vizito en la Centra Oficejo de UEA
- kursoj por komencantoj kaj instruistoj
- arta programo de la UK
- salutoj de tutlanda esperantistaro
- transdono de la kongresa flago kaj parolo de s-ro Zaleski-Zamenhof

 

Kaj la antaŭe promesitajn filmojn vi spektos venontfoje.