Hodiaŭ en Bjalistoko okazis unu, el lastatempe multaj, esperanta afero: Osmo Buller oficiale prezentis al bjalistokanoj murpentraĵon, kiu troviĝas ĉe la strato Zamenhof en la loko, kie antaŭe staris la naskiĝdomo de Ludoviko.

- La trajno "Zamenhof" [pri ĝi mi baldaŭ skribos - P.W.] kaj tiu ĉi pentraĵo estas atestoj de granda engaĝiĝo de bjalistokanoj - diris Buller. Li certigis, ke la venontjara Universala Kongreso, organizota en Bjalistoko pro la 150-a naskiĝdatreveno de Zamenhof, estos granda evento.

La granda fresko sur muro de socrealisma konstruaĵo estis preparata de bjalistoka artisto, Andrzej Muszyński, ekde la 23-a de aprilo kaj daŭris unu monaton. Por preparo de la muro, specialaj farboj kaj pentrado pagis la urbestraro. Jam fine de majo multaj preterpasantoj povis paroli pri pozitiva ŝanĝo de aspekto de la strato dank' al neordinara en la urbo dekoraĵo.Kiel ĝi aspektas?

La bildo havas grandecon de tri etaĝoj kaj estas farita per teĥniko imitanta verajn objektojn. Ĉe la unua etaĝo, en malfermita fenestro, ni povas vidi Jakobon Ŝapiro - intermilitan gvidanton de bjalistoka E-movado, ĵurnaliston, "motoron" de ĉiuj poresperantaj agadoj en la urbo kaj ĝia regiono, ekz. nomo de la strato Zamenhof. Li sidas kun sia amiko, Abraham Zbar, kaj ambaŭ viroj sur piedoj tenas ĉapeletojn. Tiu ĉi parto estis projektita surbaze de malnova foto montranta la saman situacion (vidu maldekstre).

Super ili, sur balkono, staras Ludoviko Zamenhof mem - apogata de barilo, penseme rigardanta ĉirkaŭaĵon de la strato, kiu ricevis lian nomon.

En la plej supra parto estas alia balkono kun personoj tute modernaj: jen ridantaj infanoj, junaj loĝantoj de la urbo, tenantaj balonojn "en kvin koloroj de la olimpia flago; ili simbolas ideon popularigi Esperanton en la tuta mondo", kiel klarigas la artisto.

Okaze de la laboro, on demetis la informtabulon pri naskiĝo de Ludoviko, por ke ĝi ne difektiĝu dum la pentrado. Ĉar ĝi jam estas malnova, aperis do okazo ĝin renovigi kaj poste remeti en la saman lokon.