Contrary typography and colours.

Voor deze opdracht heb ik gekozen voor simpele maar duidelijke expressies. Bij sterk versus zwak heb ik bij het woord 'sterk' gekozen voor een felle kleur (wetenschappelijk bewezen dat voetbalclubs met rode shirts meer winnen dan welke andere kleur dan ook) en een stevig Impact lettertype. Expres heb ik er geen capitals van gemaakt! Dat zou moeten betekenen dat het woord stoer probeert te zijn. En mijn woord 'sterk' is uitzichzelf sterk. Hoe anders is het woord zwak, de letters niet meer de kracht om bij elkaar te blijven, alle kleur is uit het woord weggefaded.

Mars versus Venus, de klassieker uit de oudheid.MAN heb ik in groot gescrheven, aanwezig en trachtend dominant. De letter A heb ik open gelaten omdat ook mannen niet perfect zijn (helaas). De blauwe kleur symboliseert de scheiding van oudsher bij geboorte. Voor vrouw koos ik voor een net lettertype met de hand geschreven. Fier en kleurrijk.

Oud en nieuw, en dit keer gaat het niet over de jaarwisseling. Het oude stoffige imago straalt eraf met het Gotische lettertype. Ik wil hier letterlijk het stof eraf blazen. Bij nieuw kies ik voor het moderne lettertype, de nauwgedachte lijnen en alles dicht op elkaar, zoals onze wereld nu is. Alles is dichtbij en bereikbaar, en vormt bijna een geheel netwerk. De snelheid komt daardoor terug in het beeld. De kleur geel symboliseert de snelheid van het licht, gemeten vanaf de "gele" zon.