Anant a la web de la generalitat podeu trobar com actualitzar l'ortografia dels vostres cognoms al català. Omplint un símple formulari web, rebreu un certificat per correu que podeu utilitzar al vostre Registre Civil per actualitzar el llibre de família. Jo ho he fet per canviar una 's' a 'ss'.

Tiuj, kiuj havis sian familinomon hispanigitan pro antaŭaj hispanaj reĝimoj, kaj nun volas rehavi la katalunan ortografion, povas iri al la retejo de la generalitat. Per simpla plenigo de retpaĝaj tekstujoj, vi ricevos hejme paperan certigilon de via ortografia ŝanĝo, kiun vi povos uzi en la Civita Registrejo por ŝanĝi la Familian Libron. Mi ŝanĝis familinomeron de "s" al "ss".