Esperanto :

Informletero de Vinilkosmo n-ro 23
Septembro 2008


Enhavo :
 • La Perdita Generacio : "eksplodigos vian domon" (Pri la nova albumo)
 • Someraj informoj : KEF 9 , Aliaj aranĝoj
 • El Italio : Rêverie, la metalaj bandoj Animae Vector kaj Atreides
 • De aliloke : Bertilo, Azaŭak, JoMo kaj liaj videoj, turneo de Alejandro Cossavella
 • Projektoj por novaj albumoj : La Pafklik, Krio de Morto, Espo Despo
 • Ankoraŭ novaĵoj en la reto : Myspace (Mayoma Diankembo, Samadhi, Zemankova), Ipernity.
 • Ne maltrafeblaj renkontiĝoj : ARKONES, Kataluna kongreso, IS,IF, AS, NR

  Legu detale la kompletan informleteron ĉe :
  http://www.vinilkosmo.com/?newsletter=23&lge=e

Français :

Lettre d'Information Vinilkosmo n° 23
Septembre 2008


Sommaire :

 • La Perdita Generacio : Eksplodigos vian domon (nouvel album).
 • Infos de l'été : KEF 9, autres rencontres.
 • D'Italie: Rêverie, les groupes de Métal ANIMAE VECTOR et ATREIDES
 • D'Ailleurs : Bertilo, Azaŭak, JoMo et ses vidéos
 • Tournée d'Alejandro Cossavella :
 • Projets de nouveaŭ albums : La Pafklik, Krio de Morto, Espo Despo
 • Encore du nouveau sur la toile : Myspace (Mayoma Diankembo, Samadhi, Zemankova) Ipernity.
 • Rencontres à ne pas manquer : ARKONES, congrès en catalogne, IS, IF, AS, NR


  Pour lire en détails la lettre dans son intégralité :
Vinilkosmo Newsletter # 23
Esperanto Music World News
Sepetember 2008
Summary :
 • . La Perdita Generacio : "Eksplodigos vian domon" (New album)
 • Summer Retrospctive : KEF 9, other meetings,
 • From Italy : Rêverie, Metal Rock bands ANIMAE, VECTOR ATREIDES
 • From Elsewhere : Bertilo, Azaŭak, JoMo's videos
 • Alejandro Cossavella European Tour :
 • New Albums Brewing : The Pafklik, Krio of Morto, Espo Despo
 • Web News : Myspace (Mayoma Diankembo, Samadhi, Zemankova) Ipernity.
 • Not to be missed : ARKONES, congresses in Catalonia, IS, IF, AS, NR

  To read the full letter in detail :