La 1ª de junio okazis la forumo de la lingvoj kadre de la “Prima de las lengas” (Printempo de la lingvoj).

La evento estis tre sukcesa kaj vizitis ĝin multaj tuluzanoj...

EUROKKA / Vinilkosmo kaj la Esperanto-Kultur-Centro de Tuluzo partpoprenis la forumon per komuna informbudo kaj per esperanto-kursetoj..

Pliajn detalojn vi povos aŭskulti en la venonta programo de “Parolu mondo”

EUROKKA / Vinilkosmo disaŭdigis esperanto-muzikon dum la tuta tago en la esperanto-budo kaj tio mirigis multajn homojn kiuj por unuafoje aŭdis esperanto-muzikon (kaj eĉ ne sciis ke tio ekzistis!).

Krome okazis intervjuo pri esperanto ĉe la budo de Radio FMR kie parolis Przemek kaj Flo.

Fotoj videblas en ĉi tiu paĝo...

 

Le 1er juin a eu lieu le forum des langues dans le cadre de « Prima de las lengas » (Printemps des langues).

L’évènement à été une réussite et beaucoup de toulousains sont venus pour visiter le forum…

EUROKKA / Vinilkosmo et le Centre Culturel d’Espéranto de Toulouse ont participé au Forum par un stand commun et par des cours d’initiation à l’espéranto…

EUROKKA / Vinilkosmo a diffusé pendant toute la journée de la musique en espéranto sur le stand ce qui a surpris beaucoup de gens qui pour la première fois écoutaient des chansons en espéranto (beaucoup ne savaient même pas que ça existait !).

Radio FMR à fait une interviewe sur l’espéranto sur son stand où Przemek et Flo ont pris la parole…

Des photos sont visibles sur cette page…