Morgaǔ, sabate 9an/01/2021, komenciĝos la komuna virtuala somerkursaro/kongreso de la Aǔstralia kaj Nov-Zelanda Esperanto-Asocioj (9 - 13 januaro 2021).

Flo (Floréal Martorell) faros prezenton pri EUROKKA, Vinilkosmo kaj Esperanto-Muziko je la 20a h (tempo de Sidneo) / 10a h (tempo de Parizo)
Vi trovos la ligilojn sur la programo, apud ĉiu sesio.
Simple alklaku la butonon “Partopreni” por eniri la virtualan “ĉambron”.

Vi povas konsulti la kompletan programon ĉe tiu ĉi suba ligilo
Bonvenon !
Heather, Indrani, Jonathan, Sandor, Terry (AEA-estraro)
Bradley, Ivan (NZEA-estraro)
aea.esperanto.org.au/ftp-uploads/ANZEK-2021-08-reg.html#sab