Ideo por kunhelpa, justa kaj kultura donaco !
ABONKLUBO - Muzik-aktivisto

Donacu al vi aŭ al viaj amikoj kaj proksimuloj jaran abonon al la ABONKLUBO de Vinilkosmo por subteni kaj malkovrigi esperanto-muzikon sed ankaŭ pli ol milionon da titoloj de sendependaj eldonejoj de la justa elsendflua platformo 1D tuŝ.
Por la jara abono (ekde 10 €) iru ĉe:
www.vinilkosmo-mp3.com/eo/vinilkosmo-abonklubo/abonoj-abonklubo.html

Por demandoj skribu al ni : vinilkosmo ĉe esperanto.org