Okaze de la Kristnaska kaj de la jarfina festoj mi bondeziras al ĉiuj ĝoioplenajn tagojn!