Jam blankajn mi havas la tempiojn

jam blankan la hararon:

jam la dolĉa junaĝo estas fora.

Flavajn mi havas la dentojn.

Mi ploras.

La tempo ke de la vivo

restas al mi

jam kurtas:

mi plorsingultas,

temante la Tartaron,

ĉar terura estas Hadesabismo.

Amara estas la vojo. Vin atendas

senkompate la Fato:

Plu ne supreniras, tiu kiu subeniras!

 

(libera traduko el Anakreonto)