Sombrajn
ellasas la sonorilo
sonoradojn en la aero.

Estas la Nokthoro.

Timemaj
la vojirantoj
enhejmiĝas haste.

Lantaj
la sonoradoj
enŝoviĝas en la koron:
tremo el konsterniĝo
trairas la vejnojn.

La Reaparantoj
serpentumantaj
invadas la vojojn
senhomajn
lividajn
ĉe la malheliĝo
kaj ĉirkauas magie
noktajn silentojn.

Estas la horo de la fantomoj:
estas Nokthoro.