Spirpulsantajn kaj ardajn la sinojn
kaj la spurmemorojn de via amkorpo
mi sopiras.

Pasiiĝante mia haŭto
viajn karesojn
atendas.

Gustumante
la plezurtremon
de nur revita kiso .....

..... malrapide
la nokto forfluas.