La vivon
mi foroferis al vi.

Sufero enpikita en la koro
malebligas al mi sopiri.

Mi mortos atendante
ununuran
aman penson.

(21/11/2001)