Aprile, mi aŭdis tiun poemon el elsendo de Pola Radio. Mi tre ŝatis ĝin, do mi elŝutis gin kaj maltrafe klopodis skribi tiujn versojn. Sed mi estas komencanto kaj havas dubojn.

Ĉu vi povus helpi min korekti miajn erarojn kaj miskomprenojn?

Dankon!

Pluvo aŭtuna

Fenestron pluv’ batas, pluv’ batas aŭtuna
kaj plaŭdas senĉese, enue, grizbruna.
Pluvgutoj frapetas laŭ ritm’ nesamĝema
plor’ vitra, son’ vitra, funebra kantĝema
kaj grize lum’ brilas dum tago sensuna.
Fenestron pluv’ batas, pluv’ batas aŭtuna.

Dum tiu tag’ pluva forlasis min iu
foriris, kaj sola mi estas, sed kiu
mort’ estis de kiu mi jam ne memoras
iu kara entombo, kor’ mia doloras.

Feliĉ’ volis veni, mallum ĝin forportis
kaj iu min ami deziris sed mortis
vidante ke vane bruligas fajreron
nenio kompatis la homan mizeron.
Fajreg’ ie estis ĉindriĝis la domoj
infanoj bruliĝis kaj ploras la homoj.

Jen vitrojn pluv’ batas, pluv’ batas aŭtuna
kaj plaŭdas senĉese, enue, grizbruna.
Pluvgutoj frapetas laŭ ritm’ nesanĝema
plor’ vitra, son’ vitra, funebra kantĝema
kaj grize lumbrilas dum tago sensuna.
Fenestron pluv’ batas, pluv’ batas aŭtuna.

Leopold Staff, tradukita de J. Tuwin