Hieraŭ, kelkaj anoj de Kataluna Esperanto Asocio (KEA) vizitis nian novan sidejon en Barcelono. Ĝis nun, nia asocio nur havis sidejon en urbo Sabadell, sed ni ankaŭ bezonas ejon en Barcelono. Ĉi tiu nova sidejo estas malgranda oficejo ene de konstruaĵo kiu fakte estas oficejaro kie multaj asocioj loĝas. La etoso ŝajnas tre bona kaj la rilato inter la asocioj certe pliriĉigos nin ĉiujn.

Momente, nia oficejeto estas tute malplena. Ankoraŭ estas masonistoj laborante en la konstruaĵo kaj ni ankoraŭ malhavas eĉ seĝojn kaj tablon, sed ni decidis ekkomenci agadon: la venontan ĵaudon 14 de oktobro, je la 19h, ni faros kunvenon kun interesitoj pri esperantaj lecionoj. Principe, marde kaj/aŭ ĵaude je la 7a vespere, estos kurso por iniciantoj, alia kurso por iniciintoj aŭ progresontoj, kaj ni faros alian konversacian grupon por progresantoj kaj progresintoj. Do, mi invitas la barcelonanojn kaj apudajn loĝantojn partopreni tiun unuan kunvenon kaj, kompreneble, la lecionojn!

Jen la adreso:

Edifici CIEMEN
c. Rocafort 242bis (rampa) 1r pis
Barcelona