Kiam oni diras ke la rado estas granda homara inventaĵo mi konsentas, sed mi pensas ke la granda inventaĵo ne estas la rado mem, sed la akso.

Rado sen akso estas kiel ronda ŝtono kiu malsupreniras tra la monto. Bela sed senutila vidaĵo.

Akso estas la kreaĵo kiu (eblas) ebligas kuni movon kaj senmovon, la kreaĵo kiu permesas onin ĝui "senmove" la movo.