En la metroo de Barcelono oni povas kaj aŭdi kaj legi tiun averton:

Estas tute malpermesite malsupreniri en la fervojan areon

En la lastaj tridek jaroj mi estas metrouzanto kaj neniam mi estis avertita ke tio estis malpermesita. Vere, mi neniam "malsupreniris al la fervoja areo" sed tio estis hazarde ĉar neniu avertis min ke tio povus esti dangera afero. Nun mi konscias pri la granda dangero kiun mi suferis dum tiuj jaroj.

Do, mi ne scias kiel reagi:

-ĉu mi devus danki la metroan estraron pro la saĝa averto?

-ĉu mi devus denunci ilin pro la granda dangero kiun mi (kaj miaj kunurbanoj) suferis dum tiu longa kaj senaverta tempo?

-ĉu mi devus sugesti aliajn samaspecajn avertaĉojn?