Kvankam ŝajnas iomete strange, tamen unue oni inventis fotilon kaj nur poste fotografion. Kaj la unua fotilo estis ĉefe uzata de pentristoj por pli facile redoni perspektivon en iliaj pentraĵoj. La “fotilo” estis Camera Obscura (malluma ĉambro). Jam Aristotelo konis la principon de funkciado de ĉi tiu ilo, kaj ĉirkaŭ 1500 jaro Leonardo da Vinĉi tre precize ĝin priskribis kaj donis la dezegnaĵon de ĝi. Helpe de la sistemo de speguloj imago estis projektita sur la supro de la kamerao, kaj la desegnistoj surmetante la paperfolion povis ĉirkaŭi la konturojn de la bildo. Tamen oni devis scipovi desegni.

Multaj revis pri ebleco fiksi la bildojn faritajn per Camera Obscura. Unu el tiaj ravuloj estis franco Joseph Nicephore NIÉPCE. En 1816 jaro li sukcesis ricevi la negativan bildon sur la papero inpregnita per argenta klorido. Domaĝe, sed li malsukcesis en fiksado de la bildo kaj post iom da tempo ĝi malaperis. J. N. NIÉPCE komencis serĉi metodojn por ricevi pozitivan bildon kaj fiksi ĝin. En 1822 jaro li sukcesis fiksi bildon ricevitan sur bitumita vitra aŭ metala plateto. Kaj jen la unua foto farita en 1826.

La unua foto Malfacile ion kompreni, ĉu ne? Estis fotitaj tegmentoj de la najbaraj konstruaĵoj tra la fenestro de NIÉPCE-a laborejo. La eksponado daŭris 8 horoj (!), dume la suno trairis sian vojon de la oriento ĝis la okcidento tiamaniere lumigante ambaŭ flankoj de la konstruaĵoj.

Pli pri Joseph Nicephore NIÉPCE kaj liaj eksperimentoj en la franca, angla kaj hispana oni povas trovi ĉi tie.