Post sufiĉe longa preparado, Vjetnama Esperanto-Asocio (VEA) havas la plezuron prezenti al la enlanda kaj al la monda esperantistaro sian ttt-ejon.
Tiu ttt-ejo fakte estas la reta versio de nia informilo "Verda Mesaĝo el Vjetnamio", kun pliaj avantaĝoj, kompare kun la papera versio: aktualeco, ĝisdatiĝo, diverseco, kaj pli multenombra legantaro.
 
Samkiel la papera versio, la ttt-ejo estas dulingva: esperanta kaj vjetnama, sed la artikoloj iom malsamas, kaj estas metitaj en du malsamaj paĝoj, ne paralele kiel en la papera versio.
 
Estas multaj kialoj por klarigi tiun malsamecon: La esperanta versio celas prezenti al la monda esperanta komunumo pri Vjetnamio ĝenerale, kaj pli speciale pri la vjetnama esperanta movado. Pro tio, ĝi enhavos la jenajn rubrikojn: Movadaj novaĵoj – Turismo, vidindaĵoj – Vjetnama kulturo (Literaturo, Folkloro, Arto, Muziko, Gastronomio) – Sporto – Scienco kaj Tekniko – Vjetnamio kaj la Monda Esperanta Komunumo – Paĝoj el vjetnama esperanta historio - Eseoj.
 
La vjetnama versio celas prezenti al la neesperantista publiko pri Esperanto, varbi novajn lernantojn kaj membrojn, perfektigi la lernantojn pri lingvaj konoj. Pro tio, ĝi enhavos la jenajn rubrikojn: Movadaj novaĵoj – Junulara angulo – Turismo kaj Esperanto – Lerna angulo –Korespondado – Esperanta kulturo (inkluzive vjetnama esperanta kulturo) - Eseoj.
 
Ni volas emfazi, ke tiu ĉi bulteno ne estas nur organo de VEA: Ĝi fakte estu forumo por ĉiuj esperantistoj, enlandaj kaj eksterlandaj. Pro tio, partopreno de ĉiuj volontuloj, precipe de junuloj kaj esperantistoj el Hanoja Esperanto-Asocio, Ho Chi Minh-urbo Esperanto-Asocio estas ege bonvenita.
 
Tiu reta versio de Verda Mesaĝo el Vjetnamio ne povas daŭri sen via aktiva partopreno. Ni antaŭdankas vin por ĉiuj viaj komentoj, konsiloj kaj skribaĵoj.
 
La Redakcio de Verda Mesaĝo el Vjetnamio
 adreso de la vjetnama versio: http://vea.vn (vi povas aliri al la esperanta versio musklakante la verdan E-flagon)
adreso de la esperanta versio: e.vea.vn
 
Viajn opiniojn, reagojn, bonvolu sendi al la adreso: viesperas@fpt.vn

aŭ al: vjetnamaj-esperantistoj@yahoogroups.com