Je la 31-a de Marto ,ĉimonate geesperantioj kunsidas en la Restoracio E-Mondo. Ni Bonvenigas Sinjoron Jiang Limin fari prelegon pri sia travivaĵo en la oficejo de UEA.
Sinjoron Jiang Limin


Italia esperantisto S-ro Gabrielo Corsetti


Italia esperantisto Francesco Maurelli


Italia esperantistino S-ino Sara Spano


Japana esperanto S-ro Usui Hiroyuki


本月31号,北京世界语协会在马甸埃蒙小镇餐厅开座谈会,协会请到蒋利民先生为我们讲述他在国际世界语协会总部工作的经历。同时还有四位外国的世界语者(三位意大利朋友,一位日本朋友)参加我们的座谈会。