Kelkaj liaj citaĵoj:

* Pri tiu ĉi parolo, kia ĝi estas, la homoj ĉiam estos senkomprenaj
kaj antaŭ ol ili aŭdos kaj post aŭdado. Ĉar eĉ se ĉio okazas laŭ ĉi
parolo, ili tamen similos nespertintojn, eĉ spertinte tiajn vortojn kaj
agojn, kiajn tie ĉi mi klarigas laŭnature, ĉiuin unuope
distingante kaj dirante, kiel statas; la ceteraj homoj ne konscias, kion
vekiĝinte ili faras, samkiel eskapas ilin, kion ili faras dormante.

* Kiu ne esperas neespereblan, ne trovas ĝin, neserĉebla estas kaj neirebla.

* Milito estas patro de ĉio, reĝo de ĉio, kaj kelkajn pruvas ĝi Dioj, kelkajn
homoj, kelkajn faras ĝi sklavoj, kelkajn liberaj.

* Viro, kiam li ebriiĝas, estas kondukata de eta knabo, ŝanceliĝante,
ne atendante kie li paŝas, ĉar lia animo estas humida.

* La esenco ŝatas kaŝiĝi.

Fontoj:
"La Fragmentoj de Heraklito" el la helena tradukis Gerrit Berveling