Vjetnama Esperanto - Asocio lanĉas KD-on konsistantan el 125 elektitaj artikoloj kaj bildoj kiu prezentas la historion, kulturon, geografion , turismajn vidindaĵojn, artojn kaj aliajn aspektojn de Vjetnamio, la gastiganta lando de UK-97a, omaĝe al la 125an jubileo de Esperanto.

La disko ne pretendas alporti al vi ĉiujn informojn pri Vjetnamio al la partoprenantoj de UK-97, kaj al la interesuloj, tamen ĝi indas fariĝi memoraĵo pri la du supre menciitaj eventoj. Ni fieras, ke kelkaj tekstoj en la KD estis en la reta kurso “Kultura Vojaĝo al Vjetnamio” gvidata de D-ro Katalin Kovats, ĉefredaktoro de edukado.net paĝaro. Kelkaj aliaj aperis en landaj bultenoj.

Ni atendas vin ĉe la tablo de Vjetnamio dum Movada Foiro kaj ĉe nia budo dum la tuta kongreso. La prezo estas 5 EŬR, kun bele prezentita koverto .

Informas: La Informa Komisiono de VEA