Ĉiujare, kiel kutime, VEA, VEJO kaj klubo Verda Lingvo (KOVELI) organizis la Printempan Renkontiĝon. La ĉijara kunveno okaziĝis dimanĉon la 15an de aprilo 2012. Partoprenis ĉirkaŭ 60 homoj el VEA, HANEA, VEJO, KOVELI kaj Lucien Peraire kluboj.
Unue, la tuta ĉeestantaro ekstaris por observi unuminutan silenton omaĝe al la ĵus forpasinta eksa prezidanto de VEA s-ro Nguyen Dinh Hien.Sro Nguyen Van Loi, VEA prezidanto, informis pri preparado de la 97a- UK.
F-ino Nguyen Thi Phuong, VEJO prezidanto, estro de LKK de la 68a- IJK raportis pri preparado IJK-68, pri la programo de la Kongreso, kaj invitis la vjetnamajn esperantistojn, eĉ ne plu junaj, partopreni. Multaj homoj ĉeestantaj la kunvenon, aliĝis al IJK-68 surloke.
S-ro Nguyen Xuan Thu, raportis pri la aktivecoj de VEA, responde al la Projekto Esperanto-125 por celebri la 125an datrevenon de la naskiĝo de Esperanto. Poste li informis, ke la vjetnama versio de Kurso de Esperanto (Kurso 4) de Karlo Pereira ĵus aperis en la reto kaj estas senpage elŝutebla. S-ino Le Thi Cao Truong raportis pri la kolekto "Vjetnamio en Bildoj – 125 elektitaj artikoloj” sur KD. Tiuj artikoloj estis tradukitaj al Esperanto kaj la kolekto aperos sub KD formo, por respondi al la 125-Jubileo kaj saluti UK-97.Sro Nguyen Van Loi transdonis atestilon pri A2 nivelo al 16 gestudentoj, poste, du studentinoj, nome de la sukcesintoj, parolis pri siaj impresoj en flua esperanto, ĝojigante la maljunan generacion kaj certigante ilin, ke la juna generacio brile servos la du kongresojn.La Informa Komisiono publikis kaj disdonis la bultenon “Verda Mesaĝo el Vjetnamio” No 1-2012 kaj prezentis la poemon "Miljara urbo inter riveroj", verkita de serba esperantisto Dimitrije Janicic okaze de la internacia konkurso "Hanojo - via rendevujo" kaj la versan adapton en la vjetnama fare de Nguyen Hop.Lucien Peraire klubo membroj kantis plurajn kantojn en Esperanto.

Informas: La Informa Komisiono de VEA