Saluton

Vi eble scias ke fine de julio okazos UK en vjetnama Hanojo.
Hanojo situas nur 500 km oriente de Hajnano.
Vidu pri UK: http://uea.org/kongresoj/uk_2012.html

Samtempe kun UK okazas IIK, Internacia Infana-(junula) Kongreseto
por infanoj de chiu agho, tre junaj ghis preskau plenkreskaj,
por infanoj de ĉiu lingvo-nivelo, komencantoj ĝis denaskuloj.
Gepatroj povas partopreni kaj helpi. Okazos ludoj, kursoj, ekskursoj...
Legu pli en: bertosch.free.fr/iik2012

Ni disponas pri :
bela loko: http://bertosch.free.fr/iik2012/fotoj.html
sperta multlingva teamo: http://bertosch.free.fr/iik2012/teamo.html
unuaj alighintoj el 3 kontinentoj: http://bertosch.free.fr/iik2012/alighintoj.html

HELPU NIN TROVI PLI DA INFANOJ.

Se vi mem venas al UK kaj konas infanon kiu shatus veni, sed la gepatroj
ne povas veni, tiam vi mem akompanu tiun infanon al Hanojo ghis UK-ejo.

Se vi estas instruisto en Esperanto-klaso, vi povus gvidi vian klason
al Hanojo kaj lasi en IIK (au mem partopreni IIK-on).


Por pli da informoj, skribu al Bert Schumann <bertox@free.fr>

bertosch.free.fr/iik2012
.