En 2012 oni omaĝas la 100-an datrevenon de la naskiĝo de Tibor Sekelj (1912-1988). Spomenka Štimec prelegis en la 35-a Malferma Tago de la Centra Oficejo de UEA la 26-an de novembro 2011 pri tiu ĉi konata kaj amata mondvojaĝanto, ĵurnalisto, verkisto kaj movada aganto. Oni povas spekti la prelegon en la Reta Kinejo de UEA, vimeo.com/36402930, kiel 40-minutan filmon "De Akonkagvo ĝis Unesko", kiun redaktis Francisco L. Veuthey.