Omaĝe al la 500-a datreveno de la apero de la verko "Laŭdo de l'stulteco", d-rino Věra Barandovská-Frank prelegis en la 34-a Malferma Tago de la Centra Oficejo de UEA la 14-an majo 2011 pri ĝia aŭtoro, la fama humanisto Erasmo de Roterdamo.

La 45-minuta prelego estis filmita kaj estas spektebla en 3 partoj ĉe:

www.vimeo.com/album/1712870