Tijdens de film is mij opgevallen dat een bekend merk meer doet dan alleen status/imago van een bepaald product uitdragen. Merken beïnvloeden de maatschappij zonder dat de meeste mensen daar erg in hebben. Mensen worden beoordeeld op dragen van een bepaald merk of rijden van bepaalde type auto.

Heden bepalen we zelf waar we bij willen horen en niet zoals vroeger dat er naar afkomst werd gekeken.