Jam iĝis kutimo en niaj televidoj, ke nur marĝene kaj kvazaŭ honteme oni informas, ke nian ŝtaton liberigis "ankaŭ“ (ne plejparte!) soveta armeo. Plej laŭte oni parolas kaj eĉ kantas pri tio, ke la okcidentbohemian regionurbon Plzeň (Pilseno) liberigis la armeo de usona generalo Patton. Tamen la plejparton de mia hejmlando liberigis Ruĝa armeo. La politiko estas fakte abomena! Stalin certe ne ordonis nian liberigon pro ia amo aŭ bonkoreco, sed la faktoj kaj precipe la perditaj soldataj vivoj meritas honoron, bedaŭron kaj dankon!