Tre atentu retajn forumojn. Ne partoprenu ilin se vi deziras debati kun amiko. Retaj forumoj ne taŭgas por diskuti tiklajn aferojn inter amikoj. Retaj forumoj taŭgas por:

  1. informiĝi pri komunaj interesoj
  2. kunlabori se oni havas la saman celon kaj intereson
  3. diskuti se oni havas emon tuŝi la kojonojn unu al la alia.

Sed por diskuti inter amikoj, oni plej bone sidiĝu antaŭ kafotablo kaj rigardu unu la alian en la okuloj.

Antaŭ nelonge oni eldonis libron (en kiu partoprenis mia firmao) kun konsiloj por la uzo de la retpoŝto. Inter ili estas jenaj konsiloj, kiujn mi permesas al mi ripeti:

  • En afero kiu povas alporti problemojn, ne tuj respondu. Se vi respondas, ne tuj sendu. Se vi tuj sendas, sendu unue la mesaĝon al vi mem kaj poste juĝu. Post unu horo ĉio aspektas malsame.
  • Se vi ricevas mesaĝon ofendan de konato, ne respondu per retpoŝto, sed telefonvoku aŭ rendevuu persone. (Tiu ĉi konsilo ne ĉiam eblas en esperanta medio, sed tiukaze serĉu alian manieron klarigi la eblen miskomprenon antaŭ ol juĝi la enhavon)

En ĉiuj okazoj memoru ke la retpoŝto kaj la retdiskutado estas nek libera senĝena parolado, nek formala skribaĵo aŭ artikolo. Ili estas mesaĝiloj mezvojaj, kiuj por la sendanto ŝajnas pli proksimaj al la unuaj, kaj por la ricevanto pli aspektas kiel la dua. Do, ni havas ĉiujn ŝancojn malamikiĝi pro miskompreno.

Pardonu denove se vi jam estas sperta retumanto kaj por vi tio ĉi estas memevidenta. Sed mi ade kaj ade trovas tiun ĉi problemon. Nur por citi la du lastajn ekzemplojn de esperanta forumo: antaŭ kelkaj semajnoj kverelo okazis en la retforumo de iberiaj esperantistoj inter kelkaj plej bonaj amikoj, kaj nun okazis ĵus la samo en rondo de alia grupo de amikoj en tiu ĉi retejo. Do, mi pensis ke estus bone havi tion ĉi skribitan en loko kies ligon mi povas sendi en kazo de neceso.

Ne pensu ke mi riproĉas ion al iu ajn, nek konkrete nek ĝenerale. Mi mem lernis tiun ĉi lecionon (kaj mi certas ke ne tute kaj foje mi faras la saman eraron) en miaj unuaj partoprenoj en diversaj retforumoj. Do, tio ĉi estas ankau memmemorigilo:

Tonyo: estas tre facile esti miskomprenita en forumoj. Oni juĝos viajn mesaĝojn ne laŭ viaj intencoj, sed laŭ viaj vortoj kaj la interpreto de la leganto. Eĉ ne la ikonoj savos vin