En pasinta blogero mi menciis la venontajn esperantajn kongresojn en Hispanio dum 2013. Nu, jam alproksimiĝas la unua, la Iberia Renkontiĝo, kiun organizas la junula sekcio de Hispana Esperanto-Federacio, HEJS. Temas pri neformala kaj certe amuza renkonto, ne fermita tamen al pli veteranaj samideanoj, kiu okazos en Madrido dum la semajnfino de la 15-a ĝis la 17-a de marto.

La programo jam disponeblas en la retejo http://esperanto.es:8080/IberiaRenkontigho/ kaj tie ankaŭ eblas koni la aliajn necesajn detalojn pri aliĝo, vojaĝo kaj ceterajn informojn.

Estos amuze. Venu!